Közérdekű adatok

(Az oldal szerkesztés alatt.)

Közadat kereső

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján fennálló különös közzétételi kötelezettség alapján, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info törvény) 1.számú melléklete valamint a 18/2005 (XII.27) IHM rendelet szerint közérdekből nyilvános adatok az alábbiakban tekinthetők meg:

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt elérhetőségi adatai

Elérhetőségi adatok 2

info-tv 1 melléklet

I.2. Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt szervezeti struktúrája

Szervezeti felépítés 2016.07.01-től

I.3 A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt vezetői

A társaság vezetői

I.6 A felügyelt költségvetési szervek

A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll más közfeladatot ellátó szerv

I.7 Gazdálkodó szervezetek

A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt tulajdonában nincs gazdálkodó szerv

I.8 Közalapítványok

A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt nem alapított közalapítványt

I.9 Költségvetési szervek

A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt nem alapított költségvetési szervet

I.10 Lapok

A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt nem alapított szerkesztőséget

I.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Felügyeleti szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Info-törvény-1-melléklet-II

II.1 A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt alaptevékenysége, feladat és hatásköre

Alapszabály 2015. január 1-től

Alapszabály 2014. december 31-ig

Szervezeti és működési szabályzat

II.4 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nincs ilyen adat

II.5. Közszolgáltatások

Általános fogyasztói tájékoztató 2014 – helyijárat

Általános fogyasztói tájékoztató 2017 – hulladékszállítás

Üzletszabályzat

II.6. A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt nyilvántartásai

Adatvédelmi-szabályzat

II.7. A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt nyilvános kiadványai

II.10 A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt pályázatai

II.11. Hirdetmények

II.13. Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat

II.18 Közzétételi listák

III. Gazdálkodási adatok

Info-törvény-1-melléklet-III

III.1 Számviteli törvény szerinti beszámolók

A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt gazdálkodásáról készített beszámolók megtalálhatók az éves beszámoló menüpont alatt: Éves beszámoló

III.2 Személyi juttatások

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tesszük a Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt vezető munkavállalónak, a felügyelő bizottsági tagjainak, a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkavállalók kötelezően nyilvánosságra hozandó adatait 2020. január 1-i állapot szerint

Közérdekű adat 2020