Egyéb városüzemeltetési tevékenység

Ez a tevékenység magába foglalja Mezőkövesd város területén található közlekedési táblák karbantartását, a városi ünnepségek idejére zászlóval történő díszítést, a város külterületén lévő kutak igényszerinti karbantartását valamint a csapadékvíz elvezető árkok igény szerinti tisztítását, nyilvános illemhelyek üzemeltetését.