Cégtörténet

A részvénytársaság bemutatása, rövid története:

A Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: Mezőkövesdi VG Nonprofit ZRt) ezen a néven 2018. január 01-én kezdte meg működését, a következő vállalatokat tekintve jogelődjének:

  • Mezőkövesdi Melegvíz Fürdő Vállalat
  • Mezőkövesdi Ingatlankezelő Vállalat
  • Mezőkövesdi Községi és Piaci Helypénzszedő Vállalat
  • Mezőkövesdi Községgazdálkodási Vállalat
  • Mezőkövesdi Városgazdálkodási Vállalat (névváltozás miatt)
  • Mezőkövesdi Városgazdálkodási Rt.
  • Mezőkövesdi VG Zrt.
A társaság élén a tulajdonos tagi képviselője (polgármester) áll, aki a társasággal kapcsolatos döntéseit a képviselő-testülettel összhangban hozza meg.

A társaság történetének főbb fordulópontjai a következők voltak:

1992. augusztus 1-től a részvénytársaság feladatköre kiegészült távhőszolgáltatással. A tevékenység az egyedi fűtési megoldások miatt egyre kisebb jelentőségűvé vált, végül 2001-ben végleg lekerült a palettáról.

1994. január 1-től a cég üzemeltetésébe került a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő. A fürdőüzemeltetés a társaság legjelentősebb ágává vált, hiszen mind az árbevétel, mind a dolgozói létszám jelentős részer ehhez a tevékenységhez kapcsolódik.

1994. július 1-től vegytisztító szalon létesítésével bővült a szolgáltatási kör, ami – a kis érdeklődés miatt – később megszűnt.

1996. július 1-től a Szent László Egyházközséggel kötött megállapodás alapján a társaság végzi a városi temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat.

1997. november 1-től a helyi járatú autóbusz közlekedés szervezése és üzemeltetése is a részvénytársaságunk feladata.

2002. január 1-től a vállalat kapta meg a Mezőkövesdi Víziközmű működtetésének jogát, ami lehetővé tette, hogy a társaság gondoskodjon Mezőkövesd városban és a Zsóry fürdő területen az ivóvíz és szennyvíz ellátásról. A jogszabályi változások miatt a közszolgáltató 2013. június 1-től az ÉRV Zrt, aki alvállalkozóként bízta meg Társaságunkat a víz és szennyvízhálózat üzemeltetéssel.

2004. január 1-től a VVSZ megszűnésével egyidejűleg a Városgazdálkodási ZRt-re bízta az önkormányzat a városüzemeltetési feladatok végezését. A városüzemeltetési tevékenység körébe tartozik a piacok és Agrár-innovációs központ üzemeltetése, fizető parkolók üzemeltetése, a gyepmesteri tevékenység és állati hulladék kezelés, lomtalanítás és illegális lerakók megszüntetése, parkfenntartás, kézi- és gépi úttisztítás.

2006. július 1-től a Remondis Tisza Kft alvállalkozójaként hulladékszállítást végez a Társaság Szentistván, Bogács, Szihalom, Füzesabony és Dormánd területén. Ezzel egyidejűleg vette kezdetét a vidékről begyűjtött hulladék tömörítésre létrehozott átrakó állomás üzemeltetése. A hulladékgyűjtő járművek a hulladékot az átrakó állomás tömörítő szerkezetébe ürítik, majd tömörítés után a hulladék konténerekbe kerül. A konténereket a Remondis Tisza járműve szállítja a Remondis Tisza Kft által üzemeltetett Tiszafüredi hulladéklerakóba.

A Remondis Tisza Kft-vel ill. annak jogutódjával ( NHSZ Tisza Nonprofit Kft.) a kapcsolatot a jogi előírások változása miatt 2017. szeptember 30.-ával megszüntettük.

2007. október 31-vel a mezőkövesdi hulladék lerakó bezárásra került, ami azt jelenti, hogy a Mezőkövesdről begyűjtött hulladékot sem lehet lerakni, azt is Tiszafüredre a lerakóba szállítják. 2008. január 1-től Mezőkövesd önkormányzata a hulladékszállításra közszolgáltatóként a Remondis Tisza Kft-t jelölte ki. Ettől az időponttól kezdve a Mezőkövesdi VG Zrt a Remondis Tisza Kft alvállalkozójaként végzi a hulladékszállítást Mezőkövesden is.

A Remondis Tisza Kft-vel ill. annak jogutódjával ( NHSZ Tisza Nonprofit Kft.) a kapcsolatot a jogi előírások változása miatt 2017. szeptember 30.-ával megszüntettük.

A bezárásra és rekultiválásra került hulladék lerakót a Mezőkövesdi Önkormányzattal kötött szerződés alapján, rendben tartjuk.

2008. február 1-től új helyszínen folytattuk a gyepmesteri tevékenységet. Mezőkövesd Város Önkormányzata által elkészített és benyújtott pályázat keretében KIOP-1.2.-F.2005-02-0001/2 számon Európai Uniós támogatással épült a meg Mezőkövesd külterületén a Határlápa dülő 0255/3 hrsz-n a Regonális állati hulladék kezelő és gyepmesteri telep. Mezőkövesd város önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltató feladata Mezőkövesd, Négyes, Borsodivánka, Borsodgeszt, Bükkábrány, Sály Tiboldaróc, Kisgyőr, Szihalom, Emőd, Mezőcsát, Ároktő, Gelej, Igrici, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján, és Tiszavalk önkormányzatok területén keletkező állati hulladékok összegyűjtése és átmeneti tárolása.

2008. március 1-től üzemeltetési szerződés keretében a Társaság kezelésébe került az Agrár Innovációs Központ. Az új létesítmény AVOP program keretében 3.2.23-2005-05-0006/0.5 azonosítási számon támogatást nyert. Az épület hasznosítása többszöri hirdetés ellenére is csekély mértékben valósult meg, TIGÁZ ügyfélszolgálat üzemelt csak az épület egy részében. A zöldséges piac területén árusítás végző kereskedők a Piaccsarnok átadásáig, inkább a szabadban történő árusítást választották. 2011. év márciusban végre megkezdődött az új Piaccsarnok építése a Mezőkövesd város önkormányzata által benyújtott város rehabilitációs pályázat keretében. A piaccsarnok építése miatt 2011. március végétől betiltásra került a húskészítmények szabadban történő árusítása, a hústerméket árusítók ezzel egyidejűleg beköltöztek az Agrár innovációs központba. Az új piaccsarnok épülete 2011. szeptemberben elkészült, október elsejétől a zöldség árusítás az új korszerű épületben történik.

2010. év áprilisában elkezdődött a Zsóry fürdő felújítása, Mezőkövesd Város Önkormányzata által benyújtott ÉMOP pályázati forrásból. A beruházás keretében 1,2 Mrd Ft-ból átépítésre került az ikermedence, új burkolatot kaptak a fedett gyógymedencék, új öltöző épület, fedett gyerekmedence és a szauna világ megépítése valósult meg. A beruházás átadására 2011. július 7-én a fürdő megnyitásának 71. születésnapján került sor.

A hulladékszállítással kapcsolatos alvállalkozói feladatokban történt változások: 2010. január 1-től bővült a szolgáltatási területek száma Besenyőtelek és Mezőtárkány településekkel. 2011. október 1-től A hulladékszállítás alvállalkozási szolgáltatási terület Mezőkövesd, Szihalom, Bogács, Szentistván településekkel került meghatározásra.

2012. március 1-től szerződés alapján üzemeltetjük a Kavicsos tavi szabadidőparkot. Mezőkövesd Város Önkormányzata a városrehabilitációs pályázat keretében a Kavicsos –tó környezetében kialakította a Kavicsos tavi szabadidő parkot. A parkfenntartási szerződés alapján 2004. évtől a terület fűvágását évente két alkalommal végeztük, az új parkban azonban más típusú feladatokat is kell végeznünk. A szabadidőpark része a játszótér, nyilvános WC, 2 db szökőkút, közlekedő utak, zöld felületek és virágos felületek.

2012. július 1-től a Mezőkövesd, Juharfa út 1-3.sz Társasház üzemeltetés átvételére került sor. Ezt a tevékenységünket 2016-ban megszüntettük.

2012. július 23-tól a CESTE Kft tulajdonában lévő gránit síremlékek árusítását kezdtük bizományosi szerződés keretében. Az árusítás mellett, saját vállalkozásként végeztük a síremlék összeállítást. A bizományos kirakat és a szolgáltatás 2014. június 30-val felszámolásra került.

2012. október 1-től sírgondozással bővítettük szolgáltatásainkat.

2013. június 1-től a víz és szennyvíz hálózat üzemeltetését az ÉRV Zrt alvállalkozójaként végezzük. A 2013. június 1. utáni fogyasztások számlázását és díjbeszedését az ÉRV Zrt végzi. A Mezőkövesdi VG Zrt-hez a 2002. január 1 és 2013. május 31. közötti szolgáltatási időszakhoz kapcsolódó számlázással, kintlévőségekkel kapcsolatban fordulhatnak.

2014. január 1-től közszolgáltatóként végezzük a nem közművel gyűjtött háztartási folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) szállítását Mezőkövesd, Szentistván településeken.

2014. január 1-től bővült a kéményseprő-ipari szolgáltatások területe Szentistván és Csincse településekkel.

A kéményseprő- ipari közszolgáltatás végzését, a törvényi változások miatt, 2016. július 1.-ével átadtuk a Katasztrófavédelmi Hatóság részére.

2015. december 1-től az ÉRV Zrt. közszolgáltatóként átvette társaságunktól az alábbi területeket: – Víz- szennyvíz üzemeltetés közszolgáltatása. – Nem közművel gyűjtött háztartási folyékony hulladék szállítása.

2017. március 1-től a látogatók részére megnyitottuk az ÉMOP – 2.1. 1/B-12-2010-0022 azonosító számú, ” A Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése” c. pályázat keretében felújított uszodát és a vele egy légtérben újonnan épített fedett wellnes medencét. Ehhez kapcsolódott még külső területének rendezése. ( zöld növényzet; a „C” épület átépítése a vendéglátósok részére valamin egy új játszótér létrehozása).