Gyepmesteri szolgáltatás

A gyepmesteri tevékenységet 2004. január 1-től végezzük Mezőkövesd Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján. A gazdához jutást hirdetményekkel segítjük, a gazdit kereső kutyák fényképpel együtt megtekinthetők.

A gyepmesteri telepen lévő kutyák étkezését támogatja a CEREBEROS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET

Tájékoztatásul közzétesszük a Mezőkövesden befogott kóbor kutyák fényképét.

4 éves fekete-fehér 3 éves kan fekete-barna

A tevékenység végzéséhez beszerzésre került, a hatósági előírásoknak megfelelő begyűjtő zárt kocsiszekrényű gépkocsi, mely alkalmas a kóbor állatok befogására.

Az üzemeltetés első évében elkészíttettük az új telep tervét, melyet a városi önkormányzat 2005. évben KEOP pályázaton nyert támogatásból megvalósított. 2006. novemberben az új telep műszak átadása megtörtént, az engedélyezési eljárások után a régi telep bezárásával egyidejüleg megkezdtük üzemeltetését.

Gyepmester Telefon
  +36 30 636 7218  

Gyepmesteri szolgáltatás keretében végezzük a kóbor ebek befogását, valamint az elhullott állati tetemek begyűjtését. Gyepmesteri szolgáltatás vidéki települések részére megrendelés alapján történik.

Vidéki települések részére gyepmesteri szolgáltatás díja:

Szállítási díj 240 Ft/km+áfa= 305 Ft/km

Kezelési díj (befogás, kötelező tartás, ártalmatlanítás): 157,5 Ft/kg+áfa=200 Ft/kg

Kötelező tartás díja 133 Ft/nap/db+áfa= 169 Ft/nap/db

Altatás díja 4.872,5 Ft/db+áfa=6.150 Ft/db

Gyepmesteri óradíj 3.725 Ft/óra+áfa=4.731 Ft/óra

Mezőkövesd területén napi rendszerességgel közterületről érkező bejelentés alapján fogjuk be a kóbor ebeket. Mezőkövesdi gyepmesteri díjak:

A Gyepmester által befogott állatokat a befogástól számított 14 naptári napig tudjuk visszaadni a tulajdonos részére. A befogástól a visszaszolgáltatásig eltelt napokra az állat tartásáért a tulajdonos az alábbi díjat köteles fizetni:

3 napon belül történő visszaszolgáltatás esetén 2.000,- Ft+áfa=2.540 Ft

3 napon túl a minden további napra a tartás díja 669 Ft/nap+áfa=850 Ft/nap

Microchip behelyezés díja (szükség esetén) 6.047 Ft/db+áfa= 7.680 Ft/db

Amennyiben élő állatot hoznak a telephelyre és kérik elaltatni bármilyen okból (pl: öregség, betegség) az altatás díja 6.842 Ft/db+áfa=8.689 Ft/db

Elhullott állati tetem átvételi díja a telephelyen:

– Mezőkövesdi lakosok részére díjtalan

– Mezőkövesdi vállalkozások és vidéki települések részére: 186 Ft/kg+áfa= 236 Ft/kg

Elhullott állati tetem átvételi díja telephelyen kívül az átvételi díj és a szállítás díjából tevődik össze. A szállítás díja 240 Ft/km+áfa=305 Ft/km (Mezőkövesdi telephelytől az átvételi helyszínig és vissza útra fizetendő)

A telep nyitva tartásáról információ a 30/636-7218 telefonszámon kérhető.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2013. január 1-től a 41/2010 (II.26.) sz. Korm. rendelet 17/B§ (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható.

A közterületen gazdátlanul kóborló ebeket a gyepmester összegyűjti, majd a gyepmesteri telepre szállítja. A befogott ebek tulajdnosának beazonosítását a gyepmester chip olvasó segítségével végzi. A központi nyilvántartásban szereplő adatok alapján a befogott eb gazdáját értesítjük az állat átvételének lehetőségéről.

Amennyiben a befogott eb chippel nem rendelkezik, az állatot 14 napig a gyepmesteri telepen tartjuk megfigyelés céljából, majd 14 napot követően ha a telep kapacitása lehetővé teszi az állatot tovább tartjuk és hirdetés útján a gazdához jutást segítjük. A gyepmesteri telep látogatható, a gyepmesterrel történt telefonos egyeztetés alapján, szerdai napokon 9 és 10 óra közötti időpontban.

A megfigyelési időszakon belül a gyepmesteri telepről ebeket, melyek nincsenek transponderrel (chip) ellátva csak abban az esetben tudunk kiadni amennyiben a tulajdonos megfizeti az állatorvos részére a transzponder (chip) beültetés árát.

A kutyák elvihetők a gyepmesterrel (06) 30 / 636-7218 telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban, a veszettség elleni védőoltás díjának ami jelenleg 5.000 Ft, valamint a chip behelyezés díjának ami jelenleg 7.680,- Ft a megfizetése után.

Kérjük vegye igénybe szolgáltatásainkat!

Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt